Forest Energy Atlas

Forest Energy Atlaksesta löytyy tietoa pienpuun, latvusmassan ja kantojen hankintamahdollisuuksista Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa pitkän aikavälin suunnittelun tueksi. Palvelu tarjoaa päätöstukea esimerkiksi laitosinvestointeihin. Ruotsista ja Virosta on lisäksi saatavilla arviot tukki- ja kuitupuun määristä. Tiedot on laskettu kuutiometreinä, mutta palvelussa olevien muuntokertoimien avulla tulokset voi muuntaa halutessaan myös tonneiksi tai energian yksiköiksi.

Lisätietoa aineistoista löytyy Karttatasot-valikosta i-kuvakkeen takaa.

Siirry palveluun

Tervetuloa tutustumaan Forest Energy Atlas -verkkopalveluun!

Avainsanat: hakkuumahdollisuudet, saatavuus, ainespuu, energiapuu, metsäbiomassa, hakkuutähteet, ensiharvennus, energiapuuharvennus, pienpuu, kokopuu, runkopuu, polttopuu, kannot, raakapuu, kuori, tukkipuu, kuitupuu