VMIKaaVa Tulospalvelu

Palvelun sisältö

VMIKaaVa Tulospalvelu tuottaa maakunnittain määrällisiä arvioita lakisääteisen ja omistajan päätökseen perustuvan metsien suojelun sekä maakuntakaavamerkintöjen ja –määräysten erilaisten tulkintojen mahdollisista vaikutuksista puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin. Vaikutus on kuvattu nämä metsien käytön rajoitukset huomioonottavan arvion ja ilman mitään metsien käsittelyrajoituksia tehdyn arvion välisenä erotuksena.

Laskelmien toteutus

Palvelua varten tehdyt laskelmat toteutettiin Luken MELA-ohjelmistolla. Laskelmien lähtötietoina käytettiin valtakunnan metsien inventoinnin maastoaineistoa, maakuntakaavoja ja muita paikkatietoaineistoja sekä asiantuntija-arvioiden ja yleiskaava-aineiston perusteella tuotettuja tulkintoja kaavamerkintöjen mahdollisista vaikutuksista metsien käsittelyyn

Siirry palveluun

VMIKaaVa Tulospalvelu avautuu uuteen välilehteen tästä.