Yoda-työkalu päätöksen tekoon

YODA-työkalu on kehitetty osallistavaa suunnittelua ja monitavoitteista päätöksentekoa varten. Se kokoaa yhteen eri toimijoiden näkemyksiä ja tarkasteltavana oleviin kriteereihin liittyviä arvostuksia. YODA auttaa löytämään parhaan kompromissiratkaisun monimutkaisissa valintatilanteissa, kun osallistujien näkemykset ja eri tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa.

YODA-projektityökalu

YODA-projektityökalun avulla valitaan usean vaihtoehdon joukosta yksi vaihtoehto, joka vastaa parhaiten päätöksentekijöiden tavoitteita. Valittavana voi olla esimerkiksi strategiavaihtoehto, paras hankesuunnitelma tai hankittava asunto.

Testaa projekti-YODAa: Projekti-YODA Ylä-Suomen alueellinen metsäohjelma
Käyttäjätunnus: Projekti1
Salasana: Salasan1

Mikäli tunnukset ovat käytössä laita ykkösen tilalle numero 2, 3, 4 jne. Tunnuksia demoversioihin on numeroon 10 asti.

YODA-portfoliotyökalu

YODA-portfoliotyökalu auttaa hakemaan parhaan kokonaisratkaisun, kun valinnan kohteena on useita kohteita sisältävä projektisalkku (portfolio). Valittavina voivat olla esimerkiksi maakunnan suojeltavat suoalueet, ennallistettavat luontokohteet, korjattavat tieosuudet tai turvetuotantoalueet.
YODA-työkalu, joka auttaa päätöksenteossa ja tukee haastavia valintoja: https://www.luke.fi/palvelut/asiantuntijakonsultointi/yoda/

Testaa portfolio-YODAa: Portfolio-YODA Hakkuualueiden valinta
Käyttäjätunnus: Portfolio1
Salasana: Salasan1

Mikäli tunnukset ovat käytössä laita ykkösen tilalle numero 2, 3, 4 jne. Tunnuksia demoversioihin on numeroon 10 asti.