Motti-ohjelmisto

MOTTI-ohjelmisto tuottaa tuloksia metsänkasvatuksen vaihtoehtojen vertailuun. Motilla voidaan tarkastella metsänhoidon tai hoitamattomuuden, puulajivalinnan, kasvatusketjujen tai yksittäisten hoitotoimenpiteiden vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin, metsänkasvatuksen kannattavuuteen ja puustoon sitoutuneen hiilen määrään.

MOTTI tuottaa puuston kehitysennusteita kasvu- ja tuotosmallien avulla. Motin kasvumallit ovat pitkäaikaisen tutkimustyön tulos. Ne pohjautuvat laajoihin maastomittauksiin sekä inventointikoealoilta että pitkään seuratuilta kestokokeilta.

Tarkemmin tietoa Motti-ohjelmistosta ja Luken ohjelmistoista ja laskureista.