MELA Tulospalvelu

MELA Tulospalvelu sisältää tietoja alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä lähivuosikymmeninä.

Palvelusta voit hakea tietoja useista eri muuttujista taulukoina ja/tai graafeina.

Tutustu myös MELA Tulospalvelun laatuselosteeseen, josta löytyy laskennassa käytettyjen aineistojen ja laskelmaoletuksien sekä laskelmien ja muuttujien kuvaukset.

Palvelun sisältö

Uusimmat tulokset (julkaistu 12.02.2020) sisältävät valtakunnan metsien 12. (VMI12) inventoinnin vuosina 2014-2018 mitattujen koeala- ja puutietojen perusteella lasketut aines- ja energiapuun hakkuumahdollisuusarviot. Hakkuumahdollisuusarviot on laadittu maakuntien alueille (19 aluetta) ja Etelä-, Pohjois- ja koko Suomea koskevat tulokset on saatu aluekohtaisista arvioista summaamalla..

Palvelusta löydät myös aiemmat VMI11:n (2009-2013, julkaistu 18.03.2015) ja VMI10:n inventoinnin (2004-2008, julkaistu 15.6.2009) mukaiset tulokset. Nämä arviot on laadittu metsäkeskusten alueille (14 aluetta). VMI10:n tulokset koskevat vain ainespuuhakkuita.

Siirry palveluun

MELA Tulospalvelu avautuu uuteen välilehteen tästä.