MELA Tulospalvelu TuPa

MELA Tulospalvelu sisältää tietoja alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä lähivuosikymmeninä.

Palvelusta voit hakea tietoja useista eri muuttujista taulukoina ja/tai graafeina.

Tutustu myös MELA TuPan laatuselosteeseen, josta löytyy laskennassa käytettyjen aineistojen ja laskelmaoletuksien sekä laskelmien ja muuttujien kuvaukset.

Palvelun sisältö

Uusimmat tulokset (julkaistu 09.10.2018) sisältävät valtakunnan metsien 11. (VMI11) inventoinnin vuonna 2013 ja 12. (VMI12) inventoinnin vuosina 2014-2017 mitattujen koeala- ja puutietojen perusteella lasketut aines- ja energiapuun hakkuumahdollisuusarviot. Tulokset on laskettu maakunnittain.

Palvelusta löydät myös aiemmat VMI11:n (2009-2013, julkaistu 18.03.2015) ja VMI10:n inventoinnin (2004-2008, julkaistu 15.6.2009) mukaiset tulokset ovat haettavissa. Nämä tulokset on laskettu metsäkeskuksittain. VMI10:n tulokset koskevat vain ainespuuhakkuita.

Siirry palveluun

MELA Tulospalvelu avautuu uuteen välilehteen tästä.