VMI Metsätilastot

Valtakunnan metsien inventointi – VMI – on tilastolliseen otantaan perustuva koko maan ja kaikki metsänomistajaryhmät kattava metsien seurantajärjestelmä. Ensimmäinen inventointi tehtiin 1920-luvulla, seuraavat aluksi harvemmin, ja vuodesta 2004 alkaen yhden inventointikierroksen mittaukset on tehty viiden vuoden välein. Tuoreimman – eli 12. inventoinnin – mittaukset tehtiin vuosina 2014–2018.

Siirry palveluun

VMI:n uusimmista aineistoista laskettuja tulostaulukoita on saatavilla palveluista http://stat.luke.fi/metsavarat