MVMI metsävarakartat ja kuntatilastot

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) tuottaa maastotietojen ja muun taustamateriaalin perusteella tarkat tiedot suurille alueille, kuten maakunnille. Kun VMIn tuottamaan maastotietoon yhdistetään satelliittikuvien kautta saatava tieto, voidaan metsävaratietoja tuottaa yksityiskohtaisina metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoina.

Metsävarakartat (vuosia 2009, 2011, 2013 ja 2015 vastaavat tulokset) ja kuntatulokset ovat nykyisin vapaasti saatavissa. Karttoja voi käyttää kahdella tavalla. Niitä voi katsella Paikkatietoikkunassa, jossa aineistot ovat valmiiksi luokiteltuina ja väritettyinä ja jossa niitä voi katsella yhdessä monien muiden vapaasti jaettavien aineistojen kanssa. Jos metsävarakartoista halutaan tehdä omia analyysejä, ne ovat saatavilla numeerisessa muodossa Luken karttapalvelusta.

Siirry palveluun

Karttojen katselu Paikkatietoikkunassa
Aineistojen lataus Luken karttapalvelusta
MVMI Kuntatilastot