Luutakoivu

Myös koivusta tunnetaan luutamainen muoto. Päärangan puuttuminen lyhyen tyviosan yläpuolelta antaa puulle vapauden kasvattaa useita pystyjä sivuhaaroja. Haarojen kasvutapa on samankaltainen kuin luutamännyllä. Tällaisia lyhytvartisia luutakoivuja on tiedossa vain yksi.

Tämä Enonkoskella kasvava merkillinen rauduskoivu on noin 80 senttiä korkeana taimena alkanut haaroittua luudaksi. Kuva: Nikkanen (Enonkoski 1997).