Sulkaharmaaleppä

Sulkaharmaalepän (Alnus incana f. laciniata Loudon) lehden liuskaisuus vaihtelee hapsumaisesta vain vähän tavallista sahalaitaisempaan. Lehtien muoto vaihtelee eri yksilöillä ja samassa puussakin. Tämä johtuu siitä, että sulkaharmaaleppä on perimältään epävakaa. Liuskalehtiset lepät ovat useimmiten sulkaharmaaleppää.

Uukuniemen Niukkalasta, tavallisesta lepikosta on löytynyt tällainen sulkaharmaaleppä. Kuva: Nikkanen (Uukuniemi 1996).