EuroopanlehtikuusiLarix decidua

Kuva: Teijo Nikkanen/Metla

Levinneisyys

Euroopanlehtikuusi (Larix decidua Miller) kasvaa pääasiassa Euroopan vuoristoalueilla, mutta Puolassa myös alavammilla mailla. Vuoristojen ylemmissä osissa se kasvaa usein puhtaina metsikköinä, alempana sekapuuna.

Euroopanlehtikuusen levinneisyysalue

Menestyminen

Euroopanlehtikuusella on perustettu kaikkiaan 34 viljelmää: Solböleen 6 (jäljellä 4), Ruotsinkylään 9, Punkaharjulle 14, Lapinjärvelle 1, Vesijaolle 1 ja Kivaloon 3 viljelmää.

Euroopanlehtikuusi ei ole menestynyt soistuneilla kasvupaikoilla. Lehtikuusensyöpää on esiintynyt yleisesti. Vähäisessä määrin tuhoja ovat aiheuttaneet myös myyrät, tukkimiehentäi, lehtikuusenkoi ja -pistiäinen.

Kookkain euroopanlehtikuusi kasvoi Punkaharjulla. Sen läpimitta 69-vuotiaana oli 74 cm ja pituus 32,6 m.

Tutkimusalueiden parhaat metsikköviljelmät

Viljelmä Ikä, v Pituus, m Läpimitta, cm Puusto, m³/ha
Kivalo 163 48 19,2 29 162
Lapinjärvi 30 50 28,3 32 426
Punkaharju 129 69 35,9 48 507
Ruotsinkylä 52 70 28,2 39 320
Solböle 71 69 27,0 48 325

 

Uudistuminen ja käyttö

Euroopanlehtikuusi alkaa tuottaa käpyjä noin 20-vuotiaana. Kaikista viljelmistä on löytynyt luontaisesti syntyneitä taimia.

Euroopanlehtikuusta on viljelty metsäpuuna Suomessa hyvin vähän. Sen sijaan koristepuuna sitä on käytetty jonkin verran. Avoimella paikalla euroopanlehtikuuselle kehittyy leveämpi latvus kuin arkangelinlehtikuuselle.

Laji.fi kuvaus