Mäntylajien menestyminen Suomessa

Mäntyviljelmiin on istutettu 14 lajia. Näistä Solböleen on istutettu 11 (jäljellä 7), Ruotsinkylään 9 (6), Punkaharjulle 12 (7), Aulangolle 1, Vesijaolle 2 ja Kivaloon 2. Mäntyviljelmien kokonaismäärä istutusvaiheessa oli 134 ja pinta-ala noin 45 ha. Inventoinnissa mäntylajeista oli jäljellä 8 ja viljelmistä 105.

Mäntyviljelmien taimet kasvatettiin taimitarhalla 2-8-vuotiaiksi ja koulittiin 1-3 kertaa. Istutustiheys oli yleensä 2,0 x 2,0 tai 1,6 x 1,6 metriä. Viljelmiä on hoidettu yleisten hoitoperiaatteiden mukaan.

Suurin osa puulajiviljelmissä kokeilluista mäntylajeista on tuhoutunut joko kokonaan tai menestynyt heikosti. Osa viljelmistä tuhoutui jo talvien 1939-40 ja 1940-41 koviin pakkasiin ja osa myöhemmin lähinnä sienitauteihin. Parhaiten ovat menestyneet mäntylajit, jotka ovat peräisin Suomen ilmastoa muistuttavilta lievästi mantereisilta alueilta.

Kokeiluissa mukana olleista 14 lajista kokonaan on tuhoutunut 6: kalliovuortensembra, bosnianmänty, lännenvalkomänty, euroopanmustamänty, keltamänty ja strobusmänty. Parhaiten taas ovat menestyneet molemmat sembramännyt, kontortamänty, vuorimänty ja makedonianmänty.

Mäntylajit ovat kasvupaikkavaatimustensa suhteen erilaisia. Vaativin on sembramänty, joka kasvaa parhaiten MT- tai OMT- metsätyypeillä. Vaatimattomin on vuorimänty, joka tulee toimeen jopa kallion koloissa. Valoa ulkomaiset männyt vaativat yhtä paljon kuin kotimainen mänty. Poikkeuksen tekee makedonianmänty, jonka sietää varjoa yhtä hyvin kuin kotimainen kuusi. Mäntylajeja on kasvatettu kotimaisen männyn tavoin, kontortamäntyä kuitenkin sitä tiheämmässä asennossa.

Mäntylajien menestyminen Solbölen, Ruotsinkylän ja Punkaharjun tutkimusalueen viljelmissä
Puulaji
Solböle
Ruotsinkylä
Punkaharju
Pinus banksiana Banksinmänty ** * *
P. cembra Alppisembra ***
P. contorta ssp. latifolia Vuorikontortamänty *** *** ***
P. flexilis Kalliovuortensembra
P. heldreichii  Bosnianmänty
P. koraiensis Koreansembra *
P. monticola Lännenvalkomänty
P. mugo Vuorimänty *** ** ***
P. nigra Euroopanmustamänty
P. peuce Makedonianmänty *** *** ***
P. ponderosa Keltamänty
P. sibirica Siperiansembra ** ** ***
P. strobus Strobusmänty
P. uncinata Alppimänty ** ** ***
*** = menestynyt hyvin (kestävä tuhoja vastaan, kasvu kutakuinkin samanlainen kuin alkuperäalueillaan)
**  = menestynyt kohtalaisesti (ei täysin sopeutunut; tuhoaltis ja hidaskasvuinen)
*    = menestynyt heikosti (suurin osa puista kuollut; elossa olevat heikkoja, hidaskasvuisia)
†   = tuhoutunut (kaikki puut kuolleet)