RotkohemlokkiTsuga caroliniana

Kuva: Jukka Lehtonen/Metla

Levinneisyys

Rotkohemlokki (Tsuga caroliana Engelm.) kasvaa luontaisena pienellä alueella Yhdysvalloissa kanadanhemlokkia etelämpänä. 

Rotkohemlokin levinneisyysalue

Menestyminen

Rotkohemlokilla on perustettu 2 viljelmää Solböleen.

Pakkastuhoja on esiintynyt vain vähän. Kookkain rotkohemlokki on 64-vuotiaana saavuttanut 33 cm:n läpimitan ja 11,9 m:n pituuden.

Tutkimusalueiden parhaat metsikköviljelmät

Viljelmä Ikä, v Pituus, m Läpimitta, cm Puusto, m³/ha
Solböle 309 64 11,9 33  

 

Uudistuminen ja käyttö

Rotkohemlokki on tehnyt käpyjä jo pitkään. Täyden siemenen osuus on ollut parhaimmillaan 14 prosenttia, mutta joskus siemen on ollut täysin tyhjää. Luontaisesti syntyneitä taimia on löytynyt.

Rotkohemlokkia on kokeiltu Suomessa hyvin vähän.

Laji.fi kuvaus