VMI Puuhaku

Yleistä

VMI Puuhaku on verkkopalvelu, jonka avulla käyttäjä voi hakea paikkaan sidottua ja hakuehdoin rajattua tietoa puuaineen, puun, puutavaran ominaisuuksista. Palvelussa on myös karttoja puun, puuaineen ja puutavaran ominaisuuksien vaihtelusta Suomessa. Kartat voi ladata png- ja tiff-tiedostoina.

Palvelun taustalla ovat VMI:ssa (valtakunnan metsien inventointi) eri aikoina kerätyt laajat koepuiden mittaustiedot, sekä näihin liittyvät metsikkö- ja koealatunnukset. VMI-aineistot muodostavat yli valtakunnan ulottuvan verkon, mikä mahdollistaa tasalaatuisen ja alueellisesti kattavan tietopankin muodostamisen. Siten myös VMI Puuhaku -palvelulla on saavutettavissa hyvä maantieteellinen kattavuus. Palvelu sopii työkaluksi esimerkiksi puunhankinnan suunnittelijoille, metsänomistajille tai metsäopetukseen.

VMI perustuu koealaotoksen mittaukseen koko maasta. Otanta-asetelma muodostuu systemaattisesti sijoitetuista koealarypäistä, joissa edelleen koealat ovat sijoitettuna tietyllä systemaattisella menetelmällä. Otanta-asetelmassa on eroja maan eri osien välillä, mutta myös eriaikoina toteutettujen VMI-kierrosten välillä. Koealat, joilta koepuut on valittu, ovat kiinteäsäteisiä ympyräkoealoja tai relaskooppikoealoja. Koepuiden valinnan otantamenetelmä on vaihdellut VMI-kierrosten välillä. Kulloinkin käytetyn otantamenetelmän vuoksi erikokoiset puut eivät välttämättä ole otoksissa edustettuina samassa suhteessa kuin perusjoukossa. VMI Puuhaun tulosten laskennassa aja kartoissa tätä otoksen edustavuuteen liittyvää seikkaa ei ole otettu huomioon; tulokset kuvaavat puun ominaisuuksien vaihtelua VMI-otoksessa.

Palvelun kehittäjä, julkaisija ja ylläpitäjä on Luonnonvarakeskus.

Siirry palveluun

Tervetuloa tutustumaan VMI Puuhaku -palveluun!
Lisätietoa palvelusta täältä.