Tietoja metsätuho-oppaasta

Oppaan tuhonaiheuttajakuvauksista löydät tietoa

  • tuhonaiheuttajasta (yleiskuvaus),
  • aiheuttajan lisääntymisestä,
  • tuhojen esiintymisestä,
  • tuhojen tunnistamisesta sekä
  • tuhojen metsätaloudellisesta merkityksestä ja torjuntamenetelmistä.

Tuho-oppaan tiedot perustuvat suomalaisiin ja kansainvälisiin tuho-oppaisiin sekä pääasiassa Metlan tutkimustuloksiin. Metlan metsätuhoasiantuntijat ovat osallistuneet tuhonaiheuttajakuvausten laatimiseen.

Tuhonaiheuttajaluetteloa päivitetään ja kehitetään aktiivisesti.