Harmaahome Botrytis cinerea

Yleiskuvaus

Kuvaus

Alkuvaiheessa havupuilla näkyy pieniä laikkuja neulasissa, myöhemmin tauti ilmenee taimen ruskettumisena. Lievemmissä infektioissa, joissa vain osa versosta kuolee, vioittuneet neulaset voivat karista tai katkeilla. Keväällä tai syksyllä taimipenkeistä voi löytyä kuusen taimia, joiden latvaosasta neulaset ovat karisseet. Lehtipuilla harmaahome ruskettaa lehtiä ja myös runkoon voi muodostua tummia laikkuja. Pitkälle edennyt tartunta on helppo tunnistaa kasvien pinnalle levinneestä harmaasta rihmastosta ja kuromakannattamista, jotka näkyvät paljaalla silmällä. Ajan kanssa mustia, kestoasteena toimivia rihmastopahkoja muodostuu ruskettuneisiin kasvinosiin.

Harmaahometta aiheuttaa vain yksi sienilaji Botrytis cinerea.

Tartunta

Sieni on luonnossa yleinen ja tuottaa kuolleeseen kasvimateriaaliin kuromaitiötä, jotka leviävät ilman mukana ympäristöön. Tauti leviää myös kasvullisesti sairaista taimista ympärillä oleviin taimiin. Kaikenlaiset halla-, hyönteis- tai mekaaniset vioitukset sekä altistavat tekijät, kuten valonpuute, kuivuus ja liika märkyys lisäävät tautiriskiä.

Tuhojen esiintyminen

Tuhokohteet

Metsätaimitarhoilla harmaahome vaivaa yleisimmin rauduskoivun ja kuusen kasvustoja, mutta koska kaikki kasvilajit ovat sille alttiita myös männyn taimet voivat saada tartunnan. Tautia esiintyy sekä taimitarhalla että varastoissa. Pakkasvarastossa harmaahomeriski on suuri etenkin taimien pakastus- ja sulamisvaiheessa.

Tuhot

Alussa harmaahome aiheuttaa lehtiin ja neulasiin laikkuja, mutta voi vähitellen tappaa koko taimen. Vioittuneet neulaset voivat karista tai katkeilla.

Harmaahome on yleisin tuhosieni taimia varastoitaessa. Pakkasvarastossa harmaahomeriski on suuri etenkin taimien pakastus- ja sulamisvaiheessa, jos taimet varastoidaan märkinä.

Samankaltaiset tuhot

Kuusella versosyöpä ja Sirococcus conigenus voivat aiheuttaa samankaltaista latvakuolemaa kuin harmaahome.

Torjunnan tarve ja mahdollisuudet

Vahingot metsätaloudessa

Harmaahome voi aiheuttaa tappioita sekä kasvatuksen että varastoinnin aikana.

Tuhoriskin arviointi

Sateinen kesä lisää taudin esiintymistä. Sieni viihtyy myös viileässä.

Torjuntamenetelmät

Tiheät ja usein kastellut taimikasvustot ovat harmaahomeen suosimia kasvupaikkoja. Kasvustojen tuuletuksen parantaminen, märkyyden ja muiden altistavien tekijöiden välttäminen on torjunnan kulmakivi. Kasvustojen väljentäminen edistää kuivumista ja samoin kastelu aamulla nopeuttaa sitä. Kuolleiden taimien ja muun kuolleen kasvimateriaalin poisto vähentää tartuntalähteitä. Käsittely torjunta-aineilla on kuitenkin usein välttämätöntä sekä kasvatuksen aikana että ennen taimien varastointia.