Harmaahome Botrytis cinerea

Kuvaus

Infektion alkuvaiheessa havupuilla näkyy pieniä ruskeita laikkuja neulasissa, myöhemmin taimen neulaset kuolevat kokonaan. Vioittuneet neulaset voivat karista tai katkeilla laikun kohdalta. Syksyn ja talvivarastoinnin aikana tartunnan saaneiden kuusen taimien neulaset karisevat keväällä. Lehtipuilla harmaahome ruskettaa lehtiä ja myös runkoon voi muodostua tummia laikkuja. Pitkälle edennyt tartunta on helppo tunnistaa kasvien pinnalla kasvavasta harmaasta rihmastosta ja kuromankannattimista, jotka näkyvät paljaalla silmällä. Ajan kanssa mustia, kestoasteena toimivia rihmastopahkoja muodostuu kuolleisiin kasvinosiin.

Lisääntyminen ja leviäminen

Sieni on luonnossa yleinen ja tuottaa kuolleiden kasvinosien pinnalla kuromaitiötä, jotka leviävät ilmavirtausten mukana ympäristöön. Tauti leviää myös suotuisissa olosuhteissa rihmastona sairaista taimista ympärillä oleviin terveisiin taimiin. Halla-, hyönteis- tai mekaaniset vioitukset sekä taimien kasvuvoimaa heikentävät tekijät, kuten valonpuute, kuivuus ja liika märkyys, lisäävät tautiriskiä.

Tuhot

Metsätaimitarhoilla harmaahometta on yleisimmin rauduskoivun ja kuusen kasvustoissa, mutta koska kaikki kasvilajit ovat sille alttiita, myös männyn taimet voivat saada tartunnan. Tautia esiintyy sekä taimien kasvatusvaiheessa taimitarhalla että viileä- tai pakkasvarastoissa. Umpilaatikoihin pakatuilla taimilla harmaahomeriski on suuri etenkin taimien pakastus- ja sulatusvaiheessa, jos taimet ovat märkiä varastoitaessa.

Torjunta

Sateinen kesä lisää taudin esiintymistä. Sieni pystyy kasvamaan myös viileässä lähellä 0 °C:een lämpötiloja.

Tiheissä kasvustoissa taimien pintakosteus säilyy pitkään kastelun jälkeen, mikäsuosii harmaahomeen kasvua. Taimikasvustojen tuuletuksen parantaminen, märkyyden ja muiden altistavien tekijöiden välttäminen on torjunnan kulmakivi. Kasvustojen väljentäminen nopeuttaa kuivumista, samoin varhainen aamukastelu. Kuolleiden taimien ja muun kuolleen kasvimateriaalin poisto vähentää tartuntalähteitä. Käsittely torjunta-aineilla on kuitenkin usein välttämätöntä sekä kasvatuksen aikana että varsinkin ennen taimien varastointia.

Samankaltaiset tuhot

Kuusen taimilla versosurma ja Sirococcus conigenus voivat aiheuttaa samankaltaista latvakuolemaa kuin harmaahome. Taimien varastohomeiden aiheuttajana tunnetaan myös eräitä muita sienilajeja (esim. Fusarium-lajeja).