Havupunkki Oligonychus ununguis

Kuvaus

Havupunkki on tuskin paljaalla silmällä erottuva tuholainen, jolla on pituutta vain noin puoli millimetriä. Havupunkin kuusen versoilla talvehtivat munat ovat kellertäviä tai punertavia. Kun punkkeja on runsaasti, näkyy versojen ympärillä hienoa seittiä. Havupunkit aiheuttavat tuhoja kuusen taimissa etenkin taimitarhoilla. Lajia esiintyy koko Suomessa.

Lisääntyminen ja leviäminen

Havupunkkeja ehtii kehittyä Etelä-Suomessa kolme sukupolvea vuodessa. Lapissa havupunkki ehtii tuottaa vain yhden jälkeläissukupolven. Koska Etelä-Suomessa on useita punkkisukupolvia kesän aikana, punkkien vaivaamista taimista on löydettävissä erikokoisia punkkeja. Eniten punkkeja on havaittavissa heinä- ja elokuussa. Laji talvehtii munina versoilla ja neulasilla.

Tuhot

Havupunkki aiheuttaa tuhoja pääasiassa kuusen taimilla, niin metsässä kuin taimitarhoillakin. Tuhot keskittyvät 3-4-vuotiaisiin taimiin. Luonnossa punkki elää kuitenkin myös männyllä ja katajalla. Sitä on löydettävissä jopa isojen kuusten alaoksilta, kuusiaidoista ja siemenpuuviljelmiltä.

Suotuisien olosuhteiden vallitessa havupunkkien määrä moninkertaistuu kesän aikana. Punkkien leviämistä suosii kuiva ja lämmin kesä.

Havupunkit imevät kuusen neulasista nesteitä. Imentäkohtaan muodostuu kellertävä laikku. Laikut ovat erillään toisistaan. Lopulta neulaset kellastuvat ja karisevat elokuun alkupuolelta lähtien. Tuhot kohdistuvat voimakkaimpina taimien alaosiin.
Havupunkin runsas talvimunien esiintyminen taimissa keväällä sekä kuiva ja lämmin sää heti kesän alusta alkaen lisäävät tuhoriskiä. Nopeakasvuiset koulitut kuusentaimet ovat altteimpia tuhoille. Kuiva ja lämmin kasvukausi lisää tuhoriskiä.

Torjunta

Osa havupunkkien vaivaamista taimista saatetaan joutua taimitarhalla hylkäämään ennen istutuskauden alkua, sillä havupunkin vaivaamia taimia ei tule istuttaa metsään. Taimitarhoilla punkkien vaivaamien taimien poistolla, sadetuksella ja taimien muovihuonekasvatuksella pystytään ehkäisemään tuhojen syntyä. Myös ruiskutus punkintorjunta-aineella on tehokas tapa punkkikantojen säätelyssä. Ruiskutus tulisi tehdä jo alkukesästä.