Juurikääpä

Kuusentyvilaho Heterobasidion parviporum

Kuusenjuurikäävän aiheuttama kuusentyvilaho on pahin kuusten vioittaja Suomessa. Juurikääpä lahottaa puiden juuristoa ja runkoa, usein monen metrin korkeudelle.
Lisätietoa Kuusentyvilahosta.

Männyntyvitervastauti Heterobasidion annosum

Männynjuurikääpä aiheuttaa tyvitervastaudin. Sieni lahottaa juuristoa ja aiheuttaa rungon tyven tervastumisen. Sairastuminen johtaa usein puun kuolemiseen. Usein juurikääpä tappaa puita laikuittain. Tauti on etenkin Kaakkois-Suomen männiköiden ongelma.
Lisätietoa Männyntyvitervastaudista.