KantokääpäFomitopsis pinicola

Kuva: Antti Pouttu

Kantokääpä

Nuorena kantokääpä on punainen, reunoiltaan valkea.
Kuva: Antti Pouttu (Lammi, huhtikuu 2003)

Kuva: Antti Pouttu

Kantokääpä

Vanhemmiten lakin tyviosa harmaantuu.
Kuva: Antti Pouttu (Tampere, syyskuu 2004)

Kuvaus

Kantokääpä on yleinen sekä lehti- että havupuilla esiintyvä lahottaja, jonka itiöemät ovat monivuotisia. Se kasvaa kuolleissa puissa, kannoissa sekä vanhassa puutavarassa. Pohjois-Suomessa kääpää tavataan myös eläviltä pystypuilta. Kantokääpä on yleinen koko Suomessa sekä luonnontilaisissa että talousmetsissä.

Lisääntyminen ja leviäminen

Tartunta eläviin puihin tapahtuu kantaitiöiden avulla kuoren vioitusten kautta.
Kantokääpä on monivuotinen. Itiöemään muodostuu vuosittain kasvun mukaan horisontaalisia vyöhykkeitä.

Tuhot

Kantokääpä iskeytyy vioittuneisiin tai jo kuoleviin puihin sekä puutavaraan. Sitä esiintyy sekä lehti- että havupuilla. Kantokääpä pystyy jatkamaan kasvuaan ja itiötuotantoaan senkin jälkeen, kun isäntäkasvi on jo kuollut.

Kantokääpä aiheuttaa kuutiomaisesti lohkeavaa ruskolahoa. Tämä laho voidaan luokitella myös destruktiolahoksi. Lahonnut puuaines jauhautuu myöhäisessä vaiheessa sormissa hienoksi pölyksi sitä kokeiltaessa. Laho on kuusella usein sydän- ja männyllä pintalahoa