Kuusenpikikärsäkäs Pissodes harcyniae

Kuva: Antti Pouttu

Kuusenpikikärsäkäs

Kuusenpikikärsäkäs on 5 – 6 mm pitkä laji, jonka etuselkä on huomattavasti yhteenlaskettuja peitinsiipiä kapeampi ja takanurkistaan aivan vähän pyöristynyt. Vanhetessaan aikuinen tummuu lähes mustaksi. Vieressä kirjanpainaja.
Kuva: Antti Pouttu (Kirkkonummi, syyskuu 2002)

Kuva: Antti Pouttu

Kuusenpikikärsäkäs

Pikikärsäkkäiden toukat ovat valkeita, ruskeapäisiä ja jalattomia.
Kuva: Antti Pouttu (Kirkkonummi, syyskuu 2002)

Kuva: Antti Pouttu

Kuusenpikikärsäkäs

Kuusenpikikärsäkäs talvehtii useimmiten toukka-asteella kotelokehdossaan.
Kuva: Antti Pouttu (Kirkkonummi, syyskuu 2002)

Kuva: Antti Pouttu

Kuusenpikikärsäkäs

Toukkakäytävät lähtevät munintapisteestä säteittäisesti leveten sitä mukaa, kun toukka kasvaa. Lopulta toukka kaivaa pintapuuhun pitkulaisen kolon, johon se valmistaa puunsiruista kannen päälle.
Kuva: Antti Pouttu (Kirkkonummi, syyskuu 2002)

Kuva: Antti Pouttu

Kuusenpikikärsäkäs

Kotelokehtoja voi kaatuneessa kuusessa olla tiheässä.
Kuva: Antti Pouttu (Tuusula, toukokuu 2004)

Kuvaus

Kuusenpikikärsäkäs on 5-6 mm pitkä laji. Sen etuselkä on huomattavasti yhteenlaskettuja peitinsiipiä kapeampi. Etuselkä on takanurkistaan vähän pyöristynyt. Peitinsiipien joka toinen välys on selvästi kohollaan. Lajin toukat kehittyvät kuusen kuoren alla, useimmiten pystypuissa. Se suosii eläviä, pienehköjä, hidaskasvuisia kuusia. Toukkakäytäviä voi löytää kuuselta koko runko-osalta. Lajin aiheuttamat vahingot keskittyvät tavallisimmin vähäarvoisiin puihin. Kuusenpikikärsäkäs on jokseenkin primaarinen tuhonaiheuttaja, eli se pystyy iskeytymään terveisiin puihin. Useimmin sitä tapaa kuitenkin heikentyneissä sekä jo kaatuneissa kuusissa. Lajia on koko maassa.

Lisääntyminen ja leviäminen

Pikikärsäkäsnaaraan tarvitsee tulla keväällä vain kerran hedelmöitetyksi, minkä jälkeen se pystyy laskemaan munia huhtikuun alusta elokuun alkuun. Naaras kaivertaa kärsällään kuusen kuoreen suppilomaisen kolon, jonka pohjalle se laskee yhdestä viiteen munaa.

Munista kuoriutuvat toukat kovertavat pitkiä, mutkikkaita toukkakäytäviä. Toukkakäytävät lähtevät munintapisteestä säteittäisesti leveten sitä mukaa, kun toukka kasvaa. Lopulta toukka kaivaa pintapuuhun pitkulaisen kolon, johon se valmistaa puunsiruista kannen päälle. Tätä toukan koloon kyhäämää puunsiruista tehtyä rakennelmaa kutsutaan kotelokehdoksi. Siinä se myös talvehtii.

Kuusenpikikärsäkäs talvehtii useimmiten toukka-asteella kotelokehdossaan, mutta joskus aikuisia kärsäkkäitä näkee jo syksyllä kotelokehdoissa, joissa ne viettävät talvensa. Talvehtineet toukat koteloituvat keväällä ja kotelosta kuoriutuu aikuinen kärsäkäs. Aikuiset pikikärsäkkäät ovat pitkäikäisiä. Ne voivat talvehtia vielä 2-3 kertaa pysyen lisääntymiskykyisinä.

Tuhot

Kuusenpikikärsäkästä esiintyy useimmiten vallituissa, pienehköissä tai hidaskasvuisissa kuusissa, toisinaan myös kaatuneissa kuusissa. Pikikärsäkäs viihtyy vain tuoreessa puussa. Aikuinen tekee kaikille pikikärsäkkäille tyypillisiä neulanpistomaisia vioituksia taimiin ja oksiin.

Kuusenpikikärsäkäs aloittaa puun kuivattamisen yhdessä monikirjaajien ja kuusijäärien kanssa. Kun puun kuivuminen etenee, eikä pesäpuu ole enää kovin tuore, pikikärsäkkäät siirtyvät lähistöllä oleviin vallittuihin tai heikentyneisiin kuusiin.

Kuusenpikikärsäkäs on vahingollinen tuhonaiheuttaja, joka ensimmäisten joukossa iskeytyy heikentyneisiin puihin. Sen aiheuttamat tuhot keskittyvät kuitenkin metsätaloudellisessa mielessä vähäarvoisiin puihin. Taimituhot ovat samanlaisia kuin muillakin pikikärsäkkäillä. Kuusenpikikärsäkkäät voivat vioittaa myös männyntaimia.

Torjunta

Mitä enemmän kuusikossa on alikasvoksena huonokuntoisia puuyksilöitä, sitä paremmat mahdollisuudet kuusenpikikärsäkkäällä on iskeytyä puustoon. Myös kuusipuutavaran varastointi metsässä yli kesän lisää tuhoriskiä.

Kuusenpikikärsäkkäälle sopivan lisääntymismateriaalin määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä, eli kuusikoiden harvennukset tulisi suorittaa ajoissa ja saastuneet puut tulisi poistaa metsästä ennen seuraavaa kasvukautta. Hyönteis- ja sienituholain ohjeita kuorellisen havupuutavaran poiskuljettamisesta metsästä tulisi noudattaa.

Samankaltaiset tuhot

Kuusella esiintyy toinenkin pikikärsäkäslaji, tummapikikärsäkäs P. gyllenhalii. Taimituhot ovat samanlaisia kuin männyllä elävillä pikikärsäkäslajeilla. Kuusijäärät ja monikirjaajat iskeytyvät usein samoihin puihin kuin pikikärsäkkäätkin.