Mäntykoro Lachnellula pini

Kuvaus

Mäntykoron aiheuttaa mäntykorokka-niminen kotelosieni. Mäntykoroa on aikaisemmin kutsuttu myös männynsyöväksi. Tuhonaiheuttaja elää nuorten mäntyjen ja taimien tyviosassa olevissa koroissa. Mäntykorokka on haavaloinen. Se pystyy iskeytymään puihin vain erilaisten vioitusten kautta. Tällaisia ovat mm. paleltumien ja ulkoisen jäänmuodostuksen aiheuttamat mekaaniset vauriot sekä porojen jäkälän kaivamisen yhteydessä aiheuttamat vauriot. Mäntykorokkaa tavataan vain Pohjois-Suomessa. Sienen levinneisyysalue ulottuu Länsi-Lapissa Ylitorniosta ja Itä-Lapissa Oulunjärven ja Sotkamon korkeudelta pohjoiseen mäntymetsien pohjoisrajalle saakka.

Lisääntyminen ja leviäminen

Mäntykorokan koteloitiöt infektoivat männyntaimia ja varttuneempia mäntyjä mekaanisten vioitusten ja vioittuneiden kääpiöversojen kautta.

Korokka laajenee puussa vuosi vuodelta. Varttuneemmissa puissa korokan aiheuttamat korot saattavat olla kymmenien vuosien ikäisiä. Normaalisti koro laajenee vain talviaikaan ja kesällä puu pyrkii kylestämään koroa.

Koroihin muodostuvat sienen maljamaiset itiöemät, apoteekiot. Sienen koteloitiöt leviävät ilman kautta.

Tuhot

Mäntykoro tappaa männyntaimia ja joskus myös varttuneempia mäntyjä.

Mäntykoro aiheuttaa puussa koronmuodostusta. Koro laajenee talviaikaan, kesällä puu pyrkii kylestämään koroa. Korot ovat yleensä erittäin pihkaisia. Mäntykoro laajenee taimissa vuosi vuodelta. Pienet taimet kuolevat 1-4 vuodessa tartunnasta. Puun ympärysmitan kasvun ja koron laajenemisen ollessa sopivasti tasapainossa saattavat korot olla kymmenien vuosien ikäisiä.

Koska taudin tartunta on riippuvainen kuoreen syntyvistä vaurioista, se ei tapa taimia laikuittain, vaan kuolleet taimet ovat jakautuneet satunnaisesti taimikkoon.

Varttuneempien mäntyjen tyvelle muodostuvat korot alentavat puun teknistä arvoa. Kuivilla kankailla olevissa männyntaimikoissa mäntykoron aiheuttamat kohtuulliset tuhot harventavat taimikkoa sopivasti. Jos taimikko on harvennettu liian varhain, tartunta voi sitä vastoin muodostua ongelmaksi.

Tautia tavataan runsaimmin luontaisesti hyvin uudistuvilla kuivilla hiekkamailla. Levinneisyysalueensa eteläosissa mäntykoroa esiintyy ainoastaan kaikkein karuimmilla hiekkamailla. Pohjoisempana mäntykoroa löytyy yhä rehevämmiltä kasvupaikoilta. Mäntykoroa tavataan kuitenkin harvoin versosurman vaivaamissa männiköissä.

Torjunta

Mäntykorokan aiheuttama tuhoriski lisääntyy, jos männyntaimikko harvennetaan liian aikaisin ja liian harvaksi. Jos mäntykorokan aiheuttamia koroja esiintyy taimikossa runsaasti, tulee ensimmäisessä harvennuksessa keskittyä vain sairaiden taimien poistoon.

Samankaltaiset tuhot