Nelihammaskirjaaja Pityogenes quadridens

Kuva: Antti Pouttu

Nelihammaskirjaaja

Nelihammaskirjaajan syömäkuviot ovat männyn ohuen kaarnan alueella. Toukkakäytävät ovat harvemmassa kuin hyvin samanlaisen parihammaskirjaajan.
Kuva: Antti Pouttu (Tampere, kesäkuu 1985)

Kuvaus

Nelihampainen tähtikirjaaja, eli nelihammaskirjaaja, on 1,7-2,2 mm pitkä kaarnakuoriaislaji. Koiraan peräkuopan yläreunassa on kaksi suurta käyrää hammasta ja alareunassa kaksi pientä hammasta. Naaraalla on hampaiden paikalla vain pienet kyhmyt. Lajin tähtimäiset syömäkuviot sijaitsevat männyn ohuen kuoren alla. Nelihammaskirjaaja on hyvin yleinen laji. Sillä ei ole kuitenkaan merkitystä tuholaisena. Nelihammaskirjaaja on sekundäärinen tuhonaiheuttaja, eli se ei kykene iskeytymään terveisiin puihin, vaan toimii heikentyneiden pystypuiden kuivattajana yhdessä muiden kaarnakuoriaisten kanssa. Se iskeytyy myös puutavaraan. Laji on yleinen koko maassa.

Lisääntyminen ja leviäminen

Nelihammaskirjaaja parveilee touko – kesäkuussa. Laji on moniavioinen, eli koiras kovertaa kaarnan alle parittelukammion usean naaraan kanssa. Parittelukammiosta lähtee tähtimäisesti 3-7 emokäytävää. Naaraat munivat tekemiinsä munakuoppiin emokäytävien reunamille. Munista kehittyvät toukat koteloituvat loppukesällä.

Aikuiset kuoriutuvat koteloista useimmiten syksyllä. Uudet aikuiset talvehtivat suurimmaksi osaksi synnyinpaikoillaan kuoren alla.

Tuhot

Nelihammaskirjaaja on männyn ohuen kuoren alla elävä kaarnakuoriaislaji. Se iskeytyy hakkuujätteisiin, heikentyneisiin pystypuihin, oksiin, latvuksiin sekä puutavaraan.

Nelihammaskirjaaja ei aiheuta varsinaisia tuhoja. Sen kanta voi kuitenkin lähteä nousuun, jos tuulenkaatoja, ohutkuorisen mäntypuutavaraa tai hakkuutähteitä on paljon lähistöllä. Nelihammaskirjaajat voivat, päästyään lisääntymään runsaasti, iskeytyä yhdessä muiden kaarnakuoriaisten kanssa heikentyneisiin pystypuihin ja kuivattaa ne.

Nelihammaskirjaajien käytävät heikentyneiden pystypuiden ohuen kuoren alla estävät puiden nestevirtauksia aiheuttaen puiden kuivumista. Mäntypuutavaraan iskeytyneet kirjaajat heikentävät puutavaran laatua.

Torjunta

Vaikka nelihammaskirjaaja on hyvin yleinen laji, sillä ei ole merkitystä tuhonaiheuttajana, sillä se ei yksin aiheuta varsinaista tuhoriskiä metsälle. Kuitenkin olosuhteet, joissa se lisääntyy, suosivat muita vaarallisempia kaarnakuoriaislajeja. Mäntypuutavaran poiskuljetuksessa ja tuulenkaatojen korjuussa tulee siis noudattaa metsätuholain määräyksiä.

Pelkästään nelihammaskirjaajan torjumiseksi ei ole aihetta ryhtyä torjuntatoimiin.

Samankaltaiset tuhot

Parihammaskirjaaja
Okakaarnakuoriainen