Pikakirjoittaja Ips sexdentatus

Kuvaus

Pikakirjoittaja on suurin männyllä elävistä kaarnakuoriaisistamme. Se on 6,2-7,8 mm pitkä, peräkuopallinen laji. Peräkuopan reunamilla on kuusi hammasparia. Neljäs hammaspari ylhäältä lukien on suurin. Pikakirjoittaja kaivertaa jopa metrin mittaiset emokäytävänsä männyn paksun kuoren alle. Laji saa aikaan puutavarassa lievää sinistymistä tuomalla mukanaan puuhun sinistäjäsientä. Pikakirjoittaja vahingoittaa harvoin kasvavaa metsää. Lajia esiintyy vain Pohjois-Suomessa. Oulun eteläpuolella laji on harvinainen.

Lisääntyminen ja leviäminen

Laji parveilee kesäkuun alussa. Siitoskammiosta, männyn paksun kuoren alta, lähtee tavallisesti kaksi – kolme, joskus neljä hyvin pitkää emokäytävää, joiden reunoille emot laskevat munansa.

Munista kuoriutuvat toukat kovertavat suhteellisen kaukana toisistaan olevat käytävät. Käytävät väljentyvät käytävän pään lähestyessä. Käytävä päättyy kotelo-onteloon, jonne toukat lopulta koteloituvat.

Uudet aikuiset kuoriutuvat koteloista elokuussa. Laji talvehtii aikuisena.

Tuhot

Pikakirjoittaja iskeytyy pääasiassa tuulenkaatoihin ja kuorelliseen mäntypuutavaraan paksun kuoren alle. Heikentyneisiin pystypuihin pikakirjoittajat iskeytyvät vain harvoin.

Suomessa pikakirjoittaja ei ole aiheuttanut varsinaisia tuhoja kasvavalle puustolle. Ulkomailla, esim. Venäjällä, pikakirjoittaja on aiheuttanut tuhoja, kun sillä on ollut riittävästi tuulenkaatoja ym. lisääntymismateriaalia käytettävissään.

Pikakirjoittaja tuo mukanaan sinistäjäsientä, joka leviää emo- ja toukkakäytävistä joka puolelle puutavaraa aiheuttaen laatutappioita.

Pikakirjoittaja aiheuttaa sahatavaran sinistymistä ja alentaa näin sahatukkien laatua. Laji on meillä aiheuttanut vain vähäisiä vahinkoja kasvavalle metsälle.

Torjunta

Pikakirjoittajat osallistuvat harvoin heikentyneiden pystypuiden kuivattamiseen. Ne ovat enemmänkin uhka kesäaikaan metsässä varastoitavalle puutavaralle sekä korjaamattomille tuulenkaadoille.

Kuorellisen mäntypuutavaran sekä tuulenkaatojen pois kuljettamisessa ja käsittelyssä tulee noudattaa niitä määräyksiä, joita metsän hyönteis- ja sienituholaissa on annettu.

Samankaltaiset tuhot