Punakääpä Pycnoporus cinnabarinus

Kuvaus

Punakäävällä on yksivuotinen 3 – 10 cm leveä, 5 – 20 mm paksu, sitkeä, korkkimainen itiöemä. Itiöemä on kauttaaltaan kirkkaanpunainen, ja pillit ovat pyöreät. Punakääpää esiintyy kaatuneissa lehtipuissa, etenkin koivuissa, pihlajissa ja tuomissa avoimilla ja paahteisilla paikoilla. Laji toimii lehtipuutavaran lahottajana. Toinen Suomen kääpälajistossa esiintyvä kokonaan punainen kääpä on melko harvinainen rusokääpä (Pycnoporellus fulgens), jota kuitenkin pääosin on havupuilla (yleisimmin kuusella) ja vain harvoin lehtipuussa. Molemmissa tapauksissa se kasvaa kantokäävän (Fomitopsis pinicola) lahottamassa puussa. Rusokäävän pillit ovat sokkeloiset ja hammassuiset ja yläpinta on nukkainen.

Kuvat: ylemmässä kuvassa punakääpä koivulla, alemmassa rusokääpää kuusella