Taimipikikärsäkäs Pissodes castaneus

Kuvaus

Taimipikikärsäkäs on 5-7 mm pitkä, tumma, pitkäkärsäinen kovakuoriaislaji. Sen toukat elävät kuoren alla männyntaimien tyviosassa. Lajin kotelokehdot sijaitsevat usein suurina ryhminä aivan puun tyviosassa, joskus jopa maan pinnan alapuolella. Pikikärsäkäsaikuiset ruokailevat männyntaimien latvaosissa nakerrellen reikiä silmuihin ja nuoriin versoihin. Aikuiset taimipikikärsäkkäät ovat primaarisia tuhonaiheuttajia, eli ne pystyvät käyttämään ravinnokseen täysin terveitä taimia. Lisääntyessään taimipikikärsäkäs on sekundaarinen tuhonaiheuttaja, eli se laskee munansa syystä tai toisesta heikentyneiden männyntaimien tyviin. Laji on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Sitä ei ole tavattu Rovaniemeä pohjoisempana.

Lisääntyminen ja leviäminen

Taimipikikärsäkkäät saattavat lähteä liikkeelle jo huhtikuun alkupuolella. Naaraat kykenevät laskemaan munia koko kesän ajan aina elokuun alkupuolelle asti.

Kehitys munasta aikuisasteelle voi tapahtua kesäkuukausina hyvinkin nopeasti. Kehitysajan pituus vaihtelee 1,5-4,5 kuukauden välillä mm. munanlaskuajasta ja ilman lämpötilasta riippuen. Koska naaras voi laskea munia koko kesän, männyntaimien tyviltä on mahdollista löytää kesän aikana eri kehitysasteilla olevia yksilöitä.

Taimipikikärsäkkäät aikuistuvat yleensä syksyyn mennessä. Ne talvehtivat aikuisina. Vaikka jotkut taimipikikärsäkkäät aikuistuvatkin jo suhteellisen aikaisessa vaiheessa kesällä, ne tulevat sukukypsiksi vasta seuraavana keväänä. Taimipikikärsäkkäät saattavat talvehtia kaksi tai kolme kertaa menettämättä silti lisääntymiskykyään.

Tuhot

Taimipikikärsäkäs elää männyntaimissa. Toukat asustavat kuoren alla männyntaimien tyviosassa. Aikuiset ruokailevat taimen latvaosissa. Taimipikikärsäkäs saattaa esiintyä varsinkin kuivien kankaiden männyntaimikoissa, kolmivuotiaista taimista aina kaksikymmenvuotiaisiin taimiin saakka.

Aikuisten kärsäkkäiden ravintosyönti alentaa männyntaimien vastustuskykyä niin, että seuraavina kesinä naaraat pystyvät munimaan taimien tyville. Koska taimipikikärsäkkäät ovat monivuotisia, ne pääsevät tehokkaasti levittäytymään asuttamistaan taimista edelleen lähistöllä sijaitseviin terveisiin taimiin.

Aikuiset taimipikikärsäkkäät nakertavat elävien, terveiden, taimien kuoreen pieniä reikiä, jotka ulottuvat jälsikerrokseen asti. Toukat nakertavat taimien tyvillä kaarnan alle käytäviä, joista ne hankkivat ravintonsa. Taimen nestevirtaukset estyvät, taimi alkaa kitua ja lopulta kuolee. Aikuiset taimipikikärsäkkäät vioittavat myös silmuja ja nuoria versoja.

Torjunta

Taimipikikärsäkkäät tappavat yksittäisiä taimia tai taimiryhmiä männyntaimikoissa. Jos kuivilla kankailla sijaitsevissa männyntaimikoissa on havaittavissa pikikärsäkkäiden aiheuttamaa kuivumista, on harkittava torjuntatoimiin ryhtymistä.

Taimipikikärsäkkäitä pystyy torjumaan parhaiten poistamalla ja polttamalla pikikärsäkkäiden asuttamat taimet. Poistaminen tulisi suorittaa viimeistään samana syksynä, etteivät kärsäkkäät ehdi seuraavana keväänä levitä taimista edelleen terveisiin taimiin.

Samankaltaiset tuhot