Vaakanävertäjä Tomicus minor

Kuva: Antti Pouttu

Vaakanävertäjä

Vaakanävertäjä on keskimäärin hieman pienempi kuin pystynävertäjä, mutta sen aiheuttamat latvustuhot ovat samanlaisia. Keväällä munimisen jälkeen ne nävertävät versoja ontoksi ennen mahdollista uutta munintaa.
Kuva: Antti Pouttu (Puumala, toukokuu 2007)

Kuva: Antti Pouttu

Vaakanävertäjä

Vaakanävertäjän syömäkuvioon selkeä: lentävää lintua muistuttavasta emokäytävästä lähtevät lyhyet toukkakäytävät, jotka päättyvät pintapuuhun meneviin koteloitumiskammioihin.
Kuva: Antti Pouttu (Ilomantsi, lokakuu 2005)

Kuva: Antti Pouttu

Vaakanävertäjä

Ohuen hilsekaarnan kohdalla emokäytävät rikkovat kaarnan pinnan ja näkyvät helposti. Nuoret aikuiset tekevät emokäytävien viereen kukin oman ulostuloreikänsä.
Kuva: Antti Pouttu (Asikkala, syyskuu 1983)

Kuva: Antti Pouttu

Vaakanävertäjä

Kun kaarna irtoaa, näkyy koko syömäkuvio emo- ja toukkakäytävineen ja koteloitumiskammioineen. Vaakanävertäjä lisääntyy ohuen kaarnan alueella usein samassa puussa kuin pystynävertäjä, joka suosii paksumpaa kaarnaa.
Kuva: Antti Pouttu (Ilomantsi, lokakuu 2005)

Kuva: Antti Pouttu

Vaakanävertäjä

Toukkakäytävät ovat lyhyitä, sillä toukat käyttävät ravinnokseen pääasiassa sientä, joka sinistää puuaineen syömäkuvioiden kohdalta.
Kuva: Antti Pouttu (Asikkala, elokuu 1985)

Kuva: Antti Pouttu

Vaakanävertäjä

Pienemmissä puissa vaakanävertäjä voi asuttaa paksummankin kaarnan alueita.
Kuva: Antti Pouttu (Kemiö, heinäkuu 2017)

Kuva: Antti Pouttu

Vaakanävertäjä

Aikuistuneet nävertäjät syövät 1-3 versoa ontoksi heinä-syyskuussa. Vaakanävertäjä ei lisäänny pinoissa, vaan kuolevissa tai kaatuneissa puissa, joten niiden aiheuttamat latvustuhot eivät ole niin keskittyneitä kuin pinossa elävien pystynävertäjien.
Kuva: Antti Pouttu (Vantaa, syyskuu 2003)

Kuvaus

Vaakanävertäjä ja pystynävertäjä (ytimennävertäjät) ovat pahimpia mäntyjen hyönteistuholaisia Suomessa. Ne aiheuttavat kasvutappioita katkomalla mäntyjen latvakasvaimia. Puiden latvat harsuuntuvat ja voivat kokonaan kuivua tuhojen jatkuessa vuodesta toiseen. Vaakanävertäjä aiheuttaa männyllä kasvaintuhoja, mutta ei iskeydy lisääntymään eläviin puihin, kuten sukulaisensa pystynävertäjä. Vaakanävertäjä levittää sinistäjäsientä, joka laskee puuaineksen arvoa. Vaakanävertäjä on melko yleinen. Lajia tavataan Sallan korkeudelle saakka.

Lisääntyminen ja leviäminen

Vaakanävertäjä parveilee huhti-toukokuussa lämpötilan noustua +12 Celsius-asteeseen. Joskus parveilu voi alkaa jo maaliskuun lopulla. Se iskeytyy lisääntymään tuulenkaatoihin, heikentyneisiin pystypuihin, hakkuun jälkeen metsään jääneisiin latvuksiin ja rankoihin, tukkeihin ja kuorelliseen pinotavaraan, ei kuitenkaan varsinaisesti pinossa oleviin puihin. Laji elää yleensä makaavien runkojen alapinnalla, missä puun kosteus on sopiva.

Noin kahden kuukauden muna- ja toukkavaiheen jälkeen seuraa lyhyt kotelovaihe. Uusien aikuisten lähdön huippu sattuu noin kolme kuukautta parveilun huipusta. Uusia aikuisia kehittyy noin 600 kuoripinnan neliömetriä kohden. Vaihtelu on kuitenkin suurta johtuen mm. säästä ja ravinnon laadusta.

Vaakanävertäjät talvehtivat karikkeessa. Ne vaipuvat talvilepoon samaan aikaan kuin pystynävertäjätkin. Talvilevosta heränneet kuoriaiset aloittavat lisääntymisparveilun tai osa voi hakeutua suoraan mäntyjen kasvaimiin. Kasvaimiin ensiksi siirtyvät kuoriaiset ovat nuoria aikuisia, jotka eivät vielä ole lisääntymiskypsiä. Toukokuun lopussa niitä seuraavat muninnan suorittaneet vanhat aikuiset. Uudet aikuiset kuoriutuvat kesä-heinäkuun vaihteesta alkaen ja lentävät läheisten mäntyjen latvuksiin. Kasvainsyönti jatkuu lokakuuhun saakka. Kuoriaiset valitsevat lähimmät puut ja iskeytyvät useimmin latvan yläosan kasvaimiin, jotka piirtyvät taivasta vasten. Vauriot ovatkin yleensä pahimpia pisimmissä puissa ja korkeilla paikoilla. Yksi kuoriainen vioittaa keskimäärin 1-3 kasvainta.

Tuhot

Vaakanävertäjiä esiintyy kaikilla männyn kasvupaikoilla. Kangasmailla tuholainen on yleisempi kuin turvemailla. Lajin runsauteen vaikuttaa lähistöllä olevan tuoreen lisääntymismateriaalin määrä. Kasvaintuhot voivat jatkua pitkään, jos kuoriaisilla on tarjolla sopivia lisääntymispaikkoja lähistöllä.

Aikuinen kuoriainen käyttää ravinnokseen vuosikasvainten ydinosaa. Kasvaimen sisään porattu käytävä heikentää kasvainta yleensä niin paljon, että se katkeaa tuulen tai lumen voimasta. Muita paksumpi latvakasvain kestää paremmin eikä useinkaan katkea. Kasvainvioitus kohdistuu lähinnä ensimmäisen ja toisen vuoden kasvaimiin latvan yläosassa, jossa yhteyttäminen on aktiivisinta. Neulasmassan vähenemisen seurauksena puun kasvu hidastuu. Latvan huippu voi myös kuivua, kun hidastuneen haihdunnan seurauksena nestevirtaukset ylöspäin vähenevät. Vaakanävertäjän nilan syönnillä ei ole enää merkitystä puun kunnolle, koska laji iskeytyy lisääntymään vain kuolleeseen puuhun.

Kasvaintuhot kohdistuvat latvan yläosaan, jonka merkitys on suurin puun elintoimintojen kannalta. Yhteyttävä neulasmassa vähenee ja nestevirtaukset ylöspäin heikkenevät. Monivuotisen syönnin seurauksena latvan huippu alkaa usein kuivua. Rungon sädekasvussa alkaa näkyä pienenemistä, kun kasvaimia tuhoutuu 20-100 (nuoret männyt) ja 50-150 (varttuneet puut). Kasvainten menetys vaikuttaa puun elintoimintoihin useita vuosia. Pahimmissa tapauksissa puun kasvu laskee 50% normaalista. Kasvainten mukana putoaa myös kukkasilmuja ja käpyjä, jolloin siemensato pienenee. Tuholaisen levittämä sinistäjäsieni aiheuttaa puuraaka-aineen laatutappioita.

Tuhoriski pienenee merkittävästi, jos metsikön etäisyys lisääntymismateriaaliin on yli 400 metriä.

Torjunta

Tuhoja voidaan ennaltaehkäistä huolehtimalla siitä, ettei sopivaa lisääntymismateriaalia ole tarjolla hyönteisen parveiluaikana huhti-toukokuussa. Tuulenkaatojen korjuu on vaakanävertäjän torjunnassa keskeistä, sillä tuulenkaadot ovat lajille sopivia lisääntymispaikkoja. Tuulenkaatopuut tulee korjata pois metsästä viimeistään tuhoa seuraavana kesänä Etelä-Suomessa 1.7. ja Pohjois-Suomessa 15.7. mennessä. Yksittäisen rungon korjaaminen ei ole tarpeellista, mutta jos tuulenkaatoja on useita pienellä alueella, tulee ne korjata ajoissa pois. Metsätuholaki velvoittaa korjuuseen, mikäli kaatuneita puita on enemmän kuin 20 m³ hehtaaria kohti. Vaakanävertäjä lisääntyy harvoin puutavarassa. Mäntypuutavaran varastointiohjeet on tarkoitettu pääasiassa pystynävertäjän torjumiseksi.

Mikäli harvennuksesta on jäämässä runsaasti hakkuutähteitä metsään, on harvennus turvallisinta tehdä kesällä (kesä-elokuussa). Tällöin hakkuutähteet ehtivät kuivua riittävästi, eikä niistä ole kuoriaisten lisääntymispaikaksi seuraavana keväänä. Metsänuudistamisessa männyn siemenpuumenetelmää käytettäessä voi uudistumistulos heiketä, mikäli kuoriaiset pääsevät iskeytymään siemenpuiden kasvaimiin uudistamisaloilla. Kasvainsyönnistä seuraa kukkasilmujen ja käpyjen menetyksiä. Siemenpuiden läheisyydessä ei saisi olla lisääntymispaikaksi sopivaa materiaalia parveiluaikaan huhti-toukokuussa. Jos metsä uudistetaan istuttamalla, ei kuoriaisista ole normaalisti haittaa taimille.

Samankaltaiset tuhot

Pystynävertäjä aiheuttaa samanlaista kasvaintuhoa. Männynversokääriäisen toukka kaivautuu männyn kasvaimen sisään.