Virukset

Kuva: Antti Pouttu

Pihlajanrengaslaikkuvirus

Yleisimpiä virustautien oireita ovat kloroottiset, nekroottiset tai mosaiikkimaiset laikut. Kuvassa pihlajanrengaslaikkuvirus.
Kuva: Antti Pouttu (Joensuu, kesäkuu 2010)

Kuva: Antti Pouttu

Pihlajanrengaslaikkuvirus

Pihlajanrengaslaikkuvirus on Suomessa erittäin yleinen ja esiintyy myös oireettomana.
Kuva: Antti Pouttu (Tampere, kesäkuu 2015)

Kuvaus

Suomessa ei metsäpuilla ole toistaiseksi ollut virustauteja, jotka olisivat aiheuttaneet havaittavaa haittaa puuston kehityksessä. Useita erilaisia virustauteja on kuitenkin löydetty. Virukset aiheuttavat isäntäkasvissaan koko kasvin kattavan (=systeemisen) infektion. Oireet saattavat kuitenkin näkyä vain jossakin osassa kasvia. Yleisimpiä virustautien oireita ovat kloroottiset, nekroottiset tai mosaiikkimaiset laikut, diffuusiset täplät, rengaslaikut, kloroottiset viirut, suonikloroosi, lehtien kiertyminen jne. Viruksia on tavattu koivuilla, haavalla ja poppelilla, tammella, saarnella, pyökillä, vaahteralla, jalavilla, pajuilla ja pihlajalla.

Lisätietoa:
Laine, I. 2015. Pihlajanrengaslaikkuvirus Suomessa. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154567