Ytimennävertäjät

Ytimennävertäjiä on kaksi lajia, pystynävertäjä ja vaakanävertäjä. Ne aiheuttavat kasvutappioita katkomalla mäntyjen latvakasvaimia. Puiden latvat harsuuntuvat ja voivat kokonaan kuivua tuhojen jatkuessa vuodesta toiseen.

Pystynävertäjä on lajeista yleisempi. Se voi kasvaintuhojen lisäksi osallistua heikentyneiden pystypuiden kuivattamiseen tunkeutumalla lisääntymään männyn kuoren alle.

Vaakanävertäjä aiheuttaa männyllä kasvaintuhoja, mutta ei iskeydy lisääntymään eläviin puihin, kuten sukulaisensa. Vaakanävertäjä levittää sinistäjäsientä, joka laskee puuaineksen arvoa.