Palvelun uudistukset ja muutokset

16.9.2019

Kartta on päivitetty vastaamaan lopullista tuulituhoriskimallia. Myös kartan väriluokat sekä tuuliriskikarttaa koskevat infosivut on päivitetty.

Aiempaan karttaan verrattuna tuulituhoriskimalli on muuttunut mm. tutkimusjakson myrskytapahtumien huomioimisen menetelmissä sekä joissain selittävissä muuttujissa (esim. edellisen karttaversion itäisyys ja pohjoisuus selittäjät korvattiin tässä keskimääräisellä lämpösummalla). Huom! Menetelmällisen päivityksen vuoksi myös kartan arvot muuttuivat jossain määrin, eivätkä ole vertailukelpoisia aiemman kartan arvojen kanssa. Ks. mallin ja menetelmän tarkka kuvaus: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/666305v1