Tuulituhoriskikartta

Tuulituhoriskikartan tuottamista rahoittaa Suomen Metsäsäätiö

 

Karttaselite ja lyhyt ohje

Generic placeholder image

Arvot kuvaavat todennäköisyyttä sille, että kuviolla tapahtuu tuulituhoja viiden vuoden jaksolla. Tuulituho ei välttämättä tarkoita kuvion täydellistä tuhoa, vaan tuhon aste voi olla myös pienempi.

Tuulituhon todennäköisyyteen kartalla vaikuttavat puuston pituus ja kuusivaltaisuus, avoimet metsänreunat, tuulinen kasvupaikka, viimeaikaiset hakkuut, kasvupaikan tyyppi, maaperän tyyppi ja paksuus ja sijainti (pohjoisuus ja itäisyys).

Lisää tietoa kartasta täällä.

Laskentatyökalun käyttö

1. Valitse alasvetovalikosta minkä tyyppisen aluevalinnan haluat tehdä (vapaa aluerajaus tai ympyrä)
2. Rajaa alue kartalle hiirellä joko merkitsemällä haluamasi alueen kulmapisteet (vapaa aluerajaus) tai ympyrän keskipisteen ja säteen (ympyrä). Vapaa aluerajaus sulkeutuu joko klikkaamalla uudelleen ensimmäiseksi merkittyä kulmaa, tai kaksoisklikkaamalla viimeisen kulman kohdalla. Rajauksen valmistuttua alueen rajat muuttuvat himmeämmiksi.
3. Paina vihreää Laske-painiketta vasemmassa palkissa.
4. Sivulle ilmestyy ikkuna, joka kertoo rajatun alueen pinta-alan, metsäpinta-alan sekä tuulituhoriskin keskiarvon.