Usein kysytyt kysymykset

Mitä kartan arvot tarkoittavat?

Eri karttatasot esittävät joko puuston hiilivaraston kokonaismäärää tai muutosta. Hiilivaraston muutoskartat kuvaavat vuotuista muutosta ja kokonaismuutosta jaksolla 2009 – 2015, Mg C/ha eli tonnia C/ha. Lisäksi puuston hiilivaraston kokonaismäärä on esitetty omana tasonaan, ja se perustuu vuoden 2017 satelliittikuvaluokituksiin.

Muutostasoissa satelliittikuvaluokitukset ovat vuosilta 2009 ja 2015. Suurimmat muutokset biomassoissa ja edelleen hiilivarastoissa aiheutuvat hakkuista, biomassan kasvua tapahtuu suurimmalla osalla alueesta mutta muutokset eivät ole yhtä ilmeisiä kuin hakkuiden osalta. Osalla aluetta aineisto voi puuttua esimerkiksi pilvien takia. Muu maa on esitetty myös erikseen.

Mitä kartan värit tarkoittavat?

Kartta kuvaa puuston hiilivaraston tai sen muutoksen määrää. Hiilivarasto laskettu puuston kokonaisbiomassasta, joka sisältää maanpäällisen biomassan sekä kanto- ja juuribiomassan.
Puuston hiilivaraston kokonaismäärän osalta kartan väriasteikko on valittu hiilivaraston arvojen jakauman perusteella, johon on sovitettu osittain tasavälinen luokka-asteikko. Hiilivarastoltaan pienemmille luokille on käytetty pienempää luokkaväliä kuin isoille. Suurempia luokkien osuus alasta on suhteellisen pieni. Punaiset värisävyt kuvaavat pienempiä puuston hiilivarastoja, vihreät keskisuuria ja siniset suuria hiilivarastoja. Väriluokkien jakauman prosenttiosuudet ovat 8.4 – 12.3 % pienissä luokissa aina 50.0 tn/C/ha saakka, jossa persentiili on noin 75 % kohdalla. Persentiilit 95 % ja 99 % ovat 78 tn/C/ha ja 98 tn/C/ha kohdalla.

Muutostasoissa värisävyt on skaalattu niin, että hiilivarastojen pienentyminen ja kasvu ovat samalla asteikoilla. Tummat värisävyt tarkoittavat isoja muutoksia ja vaaleat pieniä. Väriluokkien rajat on määritetty rasterikartan arvojen jakauman perusteella sopiviksi.

Miten kartta on tehty?

Kartta perustuu monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) teemakarttoihin. Uusimmassa aineistossa satelliittikuvien ajankohta on pääsääntöisesti vuosilta 2017 – 2018, tarkemmat tiedot lähtöaineistosta löytyvät MVMI-2017:n dokumenteista https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/ ja http://kartta.luke.fi/. Biomassan muutos on laskettu MVMI-2015 ja MVMI-2009 –tasojen erotuksena. Erotuskuva on muunnettu vuotuiseksi hiilivaraston muutokseksi.

Hiilivaraston määrä on johdettu biomassateemakartoista, jotka sisältävät maanpäällisen biomassan sekä kanto- ja juuribiomassan. Hiilen osuus on 0.5 kokonaisbiomassasta. Suuripuustoisilla kohteilla (>250 m3/ha) muutokset ovat epävarmoja satelliittikuvien sävyarvojen saturoitumisen vuoksi. Epävarmuusarviot puuston biomassoille on esitetty MVMI-aineistojen metatiedoissa, https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/.

Kartan menetelmistä julkaistaan tieteellinen artikkeli, jossa menetelmät kuvataa tarkemmin. Linkki artikkeliin lisätään tähän ohjeeseen julkaisun jälkeen.

 

Kuva 1. Puuston hiilivarastokartan tuottaminen MVMI-biomassakartoista

Kuva 2. Puuston hiilivaraston muutoskartan tuottaminen MVMI-biomassakartoista