Vesistökuormituksen seuranta

Tietojen päivitys

Tiedot päivitetään palveluun päättyneen vuoden osalta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Aineisto ja menetelmät

Aineistot löytyvät myös avoimesta ympäristötiedon hallintajärjestelmästä Hertasta Suomen ympäristökeskuksen sivuilta
Metsätalouden vesistökuormituksen seuranta- ja raportointiohjelma
Ilmatieteenlaitoksen sääaineisto

Metsätaloustoimenpiteet

Uudistushakkuut: Uudistushakkuut Suomen metsäkeskukseen jätettyjen metsänkäyttöilmoitusten mukaan, tiedon lähde: Suomen metsäkeskus
Ojien kunnostus: Ojien kunnostus ELY-keskukseen jätettyjen ojitusilmoitusten mukaan, tiedon lähde: ELY-keskus
Lannoitus: kasvatus- ja terveyslannoitukset Metsähallituksen mailla, tiedon lähde: Metsähallitus Metsätalous Oy

Yhteistyötahot

Yhteyshenkilöt

Ryhmäpäällikkö Sirpa Piirainen sirpa.piirainen@luke.fi
Tutkija Sakari Sarkkola sakari.sarkkola@luke.fi
Ryhmäpäällikkö Tuija Mattsson tuija.mattsson@syke.fi

Siirry palveluun

Siirry karttapalveluun