Metsämittari

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittänyt Oulun ammattikorkeakoulun ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa Metsämittari-nettityökalun, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella palveluun ladattujen metsien käyttöskenaarioiden vaikutuksia moniulotteisesti. Työkalu visualisoi vaikutuksia lähes neljäänkymmeneen metsiä kuvaavaan muuttujaan useina eri aikajaksoina.

Palvelun sisältö

Metsämittari-palveluun on ladattu valtakunnan metsien inventointiaineistolla tehtyjä metsälaskelmia. Puuston tilavuus- ja biomassatunnusten lisäksi palvelussa on erilaisia monimuotoisuutta ja luonnontuotteita kuvaavia muuttujia. Monimuotoisuutta kuvaavat metsien tärkeimmät kasviryhmät tai -lajit eli heinät, ruohot, jäkälät, ja varvuista mustikka, puolukka ja kanerva.

Siirry palveluun

Metsämittari avautuu uuteen välilehteen tästä