Palvelumme uudistuvat

Yhdistämme sektorikohtaiset palvelumme Luonnonvaratieto -kokonaisuudeksi. Sivustojen palveluita siirretään vaiheittain uuteen palvelukokonaisuuteen.

Luonnonvaratieto.luke.fi