Täytä ilmoituslomake niin täydellisenä kuin pystyt, mutta älä anna puuttuvan tiedon olla esteenä ilmoituksen tekemiselle. Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot sekä perustiedot tuhosta on kuitenkin täytettävä joka tuhosta.

Käyttöohje

Ilmoittajan yhteystiedot

Valitse sopivin vaihtoehto.

Perustiedot tuhosta

Valitse tuhonaiheuttaja listasta tai kirjoita alla annettuun tilaan

Muut tiedot tuhosta

Valitse kalenterista tuhon ajankohta kuukausitasolla.

Lisätietoja

Mm. tarkennuksia yllä oleviin vastauksiin, kuvaus tuhon ilmiasusta, tuhon esiintyminen muualla, metsikön muut puulajit ja niiden tila, metsänhoitotoimet, maalaji, kosteussuhteet, metsätyyppi, sää tms.

yhteystiedot -kohdassa annettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.