Puuston hiilivarasto
Karttatasot

(tn/C/ha)

Kartan arvot kuvaavat puuston kokonaisbiomassaa vastaava hiilivarastoa.

(tn/C/ha)

Kartan arvot kuvaavat puuston hiilivaraston muutosta 2009 ja 2015 välillä.

(tn/C/ha)

Kartan arvot kuvaavat hiilivaraston muutosta vuodessa.

Taustakartat
Legend graphic Legend graphic Legend graphic