Ajankohtaiset uutiset:

30.5.2022
Kirjanpainajan kansalaisseuranta alkoi Kaakkois-Suomessa

Kirjanpainajan Nove-pyydysten seuraajat Etelä-Karjalassa tai Kymenlaaksossa voivat ilmoittaa mitatut kirjanpainajasaaliit oheisella sähköisellä lomakkeella:

https://link.webropolsurveys.com/S/6954D6818DC699AE

Kiitämme osallistumisestasi kirjanpainajan kansalaisseurantaan Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteisprojektissa ”MeTuKKa – Metsätuhot kuriin Kaakkois-Suomessa” . Projektin tavoitteena on parantaa metsäammattilaisten ja metsänomistajien tietämystä kirjanpainajasta ja samalla kehittää yhteistä toimintamallia tuhoriskeihin reagointiin.

15.12.2020
Uutta palvelussa: VMI Laatukartat

Metsävarat ja maankäyttö -valikon alta löydät VMI Puuhaku -palvelun (https://metsainfo.luke.fi/fi/vmi-puuhaku), johon on lisätty karttoja puun, puuaineen ja puutavaran ominaisuuksien alueellisesta vaihtelusta Suomessa. VMI Laatukartat kokoavat valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) mitattua tietoa puuston ominaisuuksista Suomen kartalle. Kartat voi myös ladata png- ja tiff-tiedostoina.

26.11.2020
Uutta palvelussa: Vesistökuormituksen seuranta

Vuonna 2014 perustetun metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon valunnan, vedenlaadun ja vesistökuormituksen seurantatulokset on nähtävissä ja ladattavissa Metsäinfon datapalvelusta (https://metsainfo.luke.fi/fi/vesistokuormitukset). Palvelu korvaa aiemmin käytössä olleen vesidata-palvelun. Lisätietoja seurannasta https://www.luke.fi/projektit/vesistokuormitus-seurantaverkko/.

4.9.2020
Palvelussa katkoksia viikonlopun aikana 5.-6.9.2020

Metsainfo.luke.fi-palvelussa esiintyy katkoksia 5.-6.9. välisenä aikana. Palveluntarjoaja tekee muutostöitä palomuuripalveluissa.

2.1.2020
Metsätuhot vuonna 2018
14.6.2019
Uutta palvelussa: Metsävarat ja maankäyttö
14.6.2019
Uutta palvelussa: Tuhohyönteisten ennustekartat

Metsätuhot-valikon alta löydät tuhohyönteisten ennustekartat. Kartalla esitetään tuhohyönteisten kehitysvaiheiden ajankohtia alueittain lämpösumman kasvaessa. Kynnysarvona käytetään kullekin eliölle ominaista minimikehityslämpötilaa – kun se ylitetään, eliö saa riittävästi lämpöä kehittyäkseen.

1.6.2019
Ilmoita metsätuhosta

Luonnonvarakeskus kerää tietoja metsätuhoista monesta eri lähteestä ja laatii vuosittain raportin havaituista tuhoista. Ilmoita tuhosta-lomakkeen avulla voit ilmoittaa havaitsemasi metsätuhot Lukelle. Metsätuhot-valikon alta löydät tietoa tuhonaiheuttajista.

5.10.2018
Metsätuhot vuonna 2017
16.8.2018
Kirjanpainajakannat kasvussa