Ilmoita tuhosta

Täytä ilmoituslomake niin täydellisenä kuin pystyt, mutta älä anna puuttuvan tiedon olla esteenä ilmoituksen tekemiselle. Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot sekä perustiedot tuhosta on kuitenkin täytettävä joka tuhosta.

Käyttöohje Henkilörekisteriseloste

Anmälaren och kontaktuppgifter

Välj det lämpligaste alternativet.

Basfakta om skogsskadan

Valitse tuhonaiheuttaja listasta tai kirjoita alla annettuun tilaan

Kuva tuhosta tai tuhon aiheuttajasta (Huom! Kuvien koko enintään 15 MB)
Skadans läge
Övriga uppgifter om skadan
Uppskattning av tidpunkten, månad/år, då skadan började.
Tilläggsuppgifter

Mm. tarkennuksia yllä oleviin vastauksiin, kuvaus tuhon ilmiasusta, tuhon esiintyminen muualla, metsikön muut puulajit ja niiden tila, metsänhoitotoimet, maalaji, kosteussuhteet, metsätyyppi, sää tms.

yhteystiedot -kohdassa annettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.