Tuhohyönteisten ennustekartat

Valinnat

Kartan värit kertovat kirjapainajan uuden 1. sukupolven aikuistumisen ajankohdan lämpösumman 700 °Cvrk täyttyessä.

Kartan värit näyttävät toukkien kuoriutumisajankohdan lämpösumman 140 °Cvrk täyttyessä

Kartan värit näyttävät uuden sukupolven aikuistumisajankohdan lämpösumman 350 °Cvrk täyttyessä

Kartan värit näyttävät arvion siitä kuinka suuri osuus uudesta sukupolvesta on ehtinyt kuoriutua.

Kartassa on metsätuholain (1087/2013) A-, B- ja C-alueet, joille on säädetty aikarajat mm. kuorellisen puutavaran pois kuljettamisesta.